SOKARCA / ÇARPAN BALIĞI (Siganus luridus)

Akdeniz’e Süveyş Kanalı yoluyla giren lesepsiyen balıklardan en bilinenlerindendir. Maksimum 30 cm’ye büyüyebilen bu balıkların tüm dikenleri zehirlidir. Zehirleri diğer türler için oldukça tehlikeli iken, insanlar için battığı bölgede geçici yanma hissine neden olurlar.

Bentik alg ve bitkilerle beslenirler ancak zehirli dikenleri nedeniyle onları avlayan tür hemen hemen hiç yoktur. Beslenme tercihleri ve zehirli dikenleri ile Akdeniz havzasına hızla uyum sağlamış türlerin başını çeker.

Fethiye’de iç körfezde hemen hemen tüm kıyı bölgelerde sürüler halinde bulunurlar.