SOKARCA / ÇİLLİ ÇARPAN BALIĞI (Siganus rivulatus)

Siganus luridus ile çok yakın türlerdir. Hem morfolojileri hem de beslenme tarzlarının benzerliği nedeniyle aynı bölgelerde yaşarlar. Lesepsiyen balıklardan en bilinenlerindendir. Sokarcaların tüm dikenleri zehirlidir. Zehirleri diğer türler için oldukça tehlikeli iken, insanlar için battığı bölgede geçici yanma hissine neden olurlar.

Bentik alg ve bitkilerle beslenirler ancak zehirli dikenleri nedeniyle onları avlayan tür hemen hemen hiç yoktur. Beslenme tercihleri ve zehirli dikenleri ile Akdeniz havzasına hızla uyum sağlamış türlerin başını çeker.

Fethiye’de iç körfezde hemen hemen tüm kıyı bölgelerde sürüler halinde bulunurlar.