PUL BALIĞI / EKSİ BALIĞI (Leiognathus klunzingeri)