The Dragonflies of Eastern Muğla Province Saouthwest Turkey

Türkiye’nin güneybatısı, Muğla ilinin ise doğu bölgesinin Yusufçuk (Teyyare Böcekleri) türlerinin listelendiği bu kitap uzun yıllara dayanan arazi çalışmaları ve gözlemler sonucunda yine Fethiye’de bir süre ikamet eden biyolog Paul Hope’a ait. Hope bu kitapta bölgenin sulak alanlarını, göl, bataklık ve derelerinin hemen hepsini gözden geçirerek hem haritalamış hem de Yusufçuk türlerini listelemiş.

Toplamda 56 türün kayıt altına alındığı bu kitapta; Akgöl, Akkaya,, İnlice ve Girdev’in dahil olduğu 22 lokaliteden kayıtlar mevcut. Her bir tür için rehber niteliğinde fotoğrafları ise kitabı kaynak kitap haline getiren özelliklerinden biri.