KARAOT CANLILARI

AKGÖL-KARAOT KUŞ TÜRLERİ

 

LATİNCE ADI

TÜRKÇE ADI

Tachybaptus ruficollis

Bahri, küçük batağan

Phalacrocorax carbo

Karabatak

Botaurus stellaris

Balaban

Ixobrychus minutus

Cüce balaban 

Nycticorax nycticorax

Gece balıkçılı

Ardeola ralloides

Alacabalıkçıl

Bubulcus ibis

Öküz balıkçılı

Egretta garzetta

Küçük akbalıkçıl

Egretta (Ardea) alba

Büyük akbalıkçıl

Ardea cinerea

Gri balıkçıl

Ardea purpurea

Erguvani balıkçıl 

Ciconia ciconia

Ak leylek

Ciconia nigra

Karaleylek

Plegadis falcinellus

Çeltikçi

Platalea leucorodia

Kaşıkçıl

Phoenicopterus ruber

Flamingo

Cygnus cygnus

Ötücü kuğu

Anser albifrons

Akalınlı büyük sakarca kazı

Anser anser

Boz kaz

Tadorna ferruginea

Angıt (pas renkli)

Tadorna tadorna

Suna, alkuşaklı kaz

Anas penelope

Fiyu, ıslıkçı

Anas (Mareca) strepera

Boz ördek

Anas crecca

Çamurcun

Anas platyrhnchos

Yeşilbaş ördek

Anas acuta

Kılkuyruk

Anas querquedula

Bağırtlak (Çıkrıkçın)

Anas clypeata

Kaşıkgaga

Netta rufina

Macar ördeği, pasrengi ördek

Aythya nyroca

Akgöz

Aythya fuligula

Tepeli patka

Aythya marila

Akgaga

Oxyura leucocephala

Akbaş, dikkuyruk

Milvus migrans

Karaçaylak

Circus aeruginosus

Aldoğan, saz delicesi

Circus pygargus

Çayır doğanı

Accipitter nisus

Atmaca

Buteo buteo

Şahin

Buteo rufinus

Kızıl şahin

Pandion halietus

Balık kartalı

Falco tinnunculus

Kerkenez

Falco columbarius

Boz doğan, güvercin doğan

Falco peregrinus

Gökdoğan, gezginci doğan

Rallus aquaticus

Su yelvesi

Porzana porzana

Benekli su yelvesi

Porzana parva

Benekli küçük su yelvesi

Gallinula chloropus 

Yeşil ayak su tavuğu

Fulica atra

Sakarmeke, su tavuğu

Grus grus

Turna

Haematopus ostralegus

Deniz saksağanı

Himantopus himantopus

Uzunbacak

Recurvirostra avosetta

Kılıçgaga, avozet kuşu

Burhinus oedicnemus

Kocagöz, çayır balabanı

Glareola prantincola

Kızılkanat bataklık kırlangıcı

Charadrius dubius

Kolyeli küçük yağmurcun

Charadrius hiaticula

Kolyeli büyük yağmurcun

Charadrius alexandrinus

Akça cılıbıt

Pluvialis squatarola

Gri yağmurcun

Vanellus (Haplopterus) spinosus

Mahmuzlu kız kuşu

Vanellus vanellus

Kızkuşu

Calidris alba

Akkumkuşu

Calidris minuta

Küçük kumkuşu

Calidris temminckii

Sarıbacak kumkuşu

Calidris alpina

Karakarın kumkuşu

Limicola falcinellus

Genişgaga balçık kuşu

Gallinago gallinago

Suçulluğu (bekazin)

Limosa limosa

Karakuyruk su çulluğu

Numenius phaeopus

Sürmeli kervan çulluğu

Numenius arquata

Büyük kervan çulluğu

Tringa erythropus

Pas renkli kızılbacak

Tringa totanus

Kızılbacak

Tringa nebularia

Yeşilbacak

Tringa ochropus

Akkuyruk (Yeşil) düdükçün

Tringa glareola

Orman kızılbacağı

Actitis (T.) hypoleucos

Akarın yeşilbacak

Stercorarius parasiticus

Yırtıcı martı

Larus minutus

Cüce martı

Larus ridibundus

Gülen martı

Larus genei

İncegaga martı

Larus canus

Küçük gümüşi martı

Larus fuscus

Kara sırtlı martı

Larus cachinnans

Akbaş martı

Sterna (Gelochelidon) nilotica

Gülen sumru

Sterna (T.) sandvicensis

Karagaga deniz kırlangıcı

Sterna (T.) hirundo

Irmak sumrusu

Sterna albifrons

Akalın denizkırlangıcı

Chlidonias hybrida

Akbıyık denizkırlangıcı

Chllidonias leucopterus

Akkanat sumru

Columba livia

Kaya güvercini

Columba palambus

Tahtalı güvercin

Streptopleia decaocta

Kumru

Streptopleia senegalensis

Küçük kumru

Clamator glandarius

Tepeli gugukkuşu

Cuculus canorus

Gugukkuşu

Athene noctua

Kukumav

Asio otus

Kulaklı orman baykuşu

Apus apus

Kara sağan, ebabil

Alcedo atthis

Yalıçapkını

Ceryle rudis

Gri yalıçapkını

Merops apiaster

Arıkuşu

Coracias garrulus

Kuzgun

Picus viridis

Yeşil ağaçkakan

Dendrocopus syriacus

Alaca ağaçkakan

Galerida cristata

Tepeli toygar

Lullula arborea

Orman toygarı

Alauda arvensis

Tarla kuşu

Eremophila alpestris

Kulaklı tarlakuşu

Riparia riparia

Kıyı (Kum) kırlangıcı

Hirundo (Ptyonoprogne) rupestris

Kaya kırlangıcı

Hirundo rustica

İs (Kır) kılangıcı

Hirundo daurica

Kızıl kırlangıç

Delichon urbicum

Pencere (Ev) kırlangıcı

Motacilla flava

Sarı kuyrukkakan

Motacilla cinerea

Dağ kuyrukkakanı

Motacilla alba

Akkuyrukkakan

Erytropygia (Cercotrichas) galactotes

Kızıl çalıbülbülü

Erithacus rubecula Narbülbülü

(Kızılgerdan)

Luscinia megarhyynchos

Bülbül

Phoenicurus phoenicurus

Kızılkuyruk (Bahçe kızılkuyruğu)

Saxicola rubetra

Kahvegerdan çayır taşkuşu

Oenanthe isabellina

(Boz) Toprakrenkli kuyrukkakan

Oenanthe oenanthe

Kuyrukkakan

Oenanthe hispanica

Karakulak kuyrukkakan

Monticola solitarius

Mavi kaya ardıcı (Gökçeardıç)

Turdus merula

Karatavuk

Turdus philomelos

Şarkıcı ardıç

Turdus iliacus

Kızılardıç

Cettia cetti

Kamış bülbülü

Locustella luscinioides

Bataklık kamışçını

Acrocephalus melanopogon

Bıyıklı kamışçın

Acrocephalus schoenabaenus

Kandıra kamışçını

Acrocephalus scirpaceus

Saz bülbülü (ardıcı)

Acrocephalus arundinaceus

Büyük saz bülbülü (ardıcı)

Sylvia melanocephala

Karabaş küçük ötleğen

Sylvia curruca

Akgerdan ötleğen

Sylvia atricapilla

Karabaş ötleğen

Phylloscopus collybita

Cif caf, çıvgın

Phylloscopus trochilus

Söğütbülbülü

Regulus regulus

Altıntavukcuk

Ficedula parva

Cüce sinekkapan

Panurus biarmicus

Bıyıklı baştankara

Parus lugubris

Mahzun (Akyanak) baştankara

Parus ater

Çam baştankarası

Parus caerulus

Mavi baştankara

Parus major

Büyük baştankara

Sitta krüperi

Anadolu sıvacısı

Sitta europaea

Sıvacı

Remiz pendulus

Çulhakuşu

Oriolus oriolus

Sarıasma

Lanius collurio

Kızılsırtlı ümüksıkan

Lanius minor

Karalın ümüksıkan

Lanius senator

Kızılbaşlı ümüksıkan

Lanius nubicus

Akalın ümüksıkan

Garrulus glandarius

Alakarga, kestane kargası

Pica pica

Saksağan 

Corvus monedula

Cüce karga

Corvus frugilegus

Ekin kargası

Corvus corone

Leş kargası

Corvus corax

Karakarga

Sturnus vulgaris

Sığırcık

Passer domesticus

Ev serçesi

Passer hispaniolensis

Bataklık serçesi

Passer montanus

Dağ serçesi

Fringilla coelebs

İspinoz

Serinus serinus

Kanarya

Carduelis chloris

Florya

Carduelis carduelis

Saka

Carduelis cannabina

Keten kuşu

Coccothraustes coccothraustes

Kocabaş

Emberiza citrinella

Sarı kirazkuşu

Emberiza hortulana

Kirazkuşu

Emberiza schoeniclus

Bataklık kirazkuşu

Emberiza melanocephala

Karabaş kirazkuşu

Miliaria (E.) calandra

Tarla kirazkuşu

AKGÖL-KARAOT MEMELİ TÜRLERİ

LATİNCE ADI

TÜRKÇE ADI

Rhinolophus hipposideros

Küçük nalburunlu yarasa (LC)

Erinaceus concolor

Kirpi (LC)

Pipistrellus pipistrellus

Cüce yarasa (LC)

Lepus europaeus

Yabani tavşan (LC)

Cricetulus migratorius

Cüce avurtlak (LC)

Arvicola terrestris

Su sıçanı

Mus musculus

Ev faresi

Rattus norvegicus

Ev sıçanı

Spalax leucodon

Körfare-Kösnü

Canis familiaris

Evcil Köpek

Mustela nivalis

Gelincik

Felis catus

Evcil Kedi

Sus scrofa

Yaban Domuzu

Delphinus delphis

Yunus-Tırtak

AKGÖL-KARAOT BALIK TÜRLERİ (Tuzlusu Balıkları)

LATİNCE ADI

TÜRKÇE ADI

Dicentrarchus labrax

Levrek

Caranax crysos

Akya

Mullus surmuletus

Paşa Barbun

Diplodus annularis

Isparoz

Lithognathus mormyrus

Mırmır

Diplodus vulgaris

Karagöz

Sarpa salpa

Sarpa

Saparus auratus

Çipura

Thalassoma pavo

Gün Balığı

Xyrichtys novacula

Ustura Balığı

Sparisoma cretense

Papağan-Iskaroz Balığı

Trachinus draco

Trakonya

Siganus luridus

Sokarca

Mugil cephalus

Kefal

Bothus podas

Pisibalığı

Remora sp.

Klavuz Balığı

Stephanolepis diaspros

Dikenli Çütre

Lagocephalus sceleratus

Balon Balığı

Hippocampus hippocampus

Denizatı

Cubiceps gracilis

-

AKGÖL-KARAOT BALIK TÜRLERİ (Tatlısu Balıkları)

LATİNCE ADI

TÜRKÇE ADI

Gambusia affinis

Sivrisinek Balığı

Mugil sp.

Kefal

AKGÖL-KARAOT AMFİBİ TÜRLERİ

LATİNCE ADI

TÜRKÇE ADI

Hyla arborea

Ağaç Kurbağası

Rana ridibunda

Ova kurbağası

Pelobates syriacus

Toprak Kurbağası

Bufo viridis

Gece Kurbağası

AKGÖL-KARAOT AMFİBİ TÜRLERİ

LATİNCE ADI

TÜRKÇE ADI

Caretta caretta

Deniz Kaplumbağası

Chelonia mydas

Çorba Kaplumbağası

Mauremys caspica

Çizgili Kaplumbağa

Testudo gracea

Adi Tosbağa

Laudakia stellio

Dikenli Keler

Chamaeleo chamaeleon

Bukalemun

Lacerta danfordi

Toros Kertenkelesi

Ophisops elegans

Tarla Kertenkelesi

Parvilacerta parva

Cüce Kertenkele

Ablepharus kitaibellii

İnce Kertenkele

Hemidactylus turcicus

Geniş Parmaklı Keler

Ophiomorus punctatissimus

Toprak Kertenkelesi

Lacerta trilineata

Büyük Yeşil Kertenkele

Typhlops vermicularis

Kör Yılan

Blanus strauchi

Kör Kertenkele

Eryx jaculus

Mahmuzlu Yılan

Coluber caspius

Hazer Yılanı

Coluber jugularis

Kara Yılan

Vipera ammodytes

Boynuzlu Engerek

Natrix natrix

Yarı Sucul Yılan

Natrix tessellata

Su Yılanı

AKGÖL-KARAOT DENİZ KABUKLULARI TÜRLERİ

 

GASTROPODA (KARINDANBACAKLILAR)

 

LATİNCE ADI

TÜRKÇE ADI

 

Monodonta tubinata

 

 

Columbella rustica

 

 

Fissurella nubecula

 

 

Bulla striata 

 

 

Fasciolaria lignaria

 

 

Murex brandaris

 

 

Haliotis lamellosa

Deniz Kulağı

 

Polinices josephina

 

 

Nassarius mutabilis

 

 

Cyclope neritea

 

 

Naticarius fulminea punctata

 

 

Hexaples trunculus

Dikenli Salyangoz

 

Patella sp.      

Çin Şapkası 

 

Nassa sp.   

 

 

Conus mediterraneus

Deniz Salyangozu 

 

Cherithium vulgatum

Deniz Minaresi 

 

Naria spurca

 

 

 

 

 

BİVALVİA (ÇİFTKAPAKLILAR)

 

LATİNCE ADI

TÜRKÇE ADI

 

Arca neoae      

Nuhun gemisi

 

Barbatia barbata

 

 

M. galloprovincialis

Midye

 

Dosinia lupinus

 

 

Cardita calyculata

 

 

Donax semistriatus

 

 

Cerostoderma edule

 

 

Venüs verrucosa   

Kidonya

 

Cerdium sp  

 

 

Glycimeris sp

 

 

Spondylus gaederopus

Dikenli İstiridye

 

Piteria         

 

 

Ostrea sp    

İstiridye

 

Pinna sp

Pina

 

AKGÖL-KARAOT (Insecta) BÖCEK TÜRLERİ

LATİNCE ADI

TÜRKÇE ADI

Petrobius maritimus

 

Oedipoda germanica

 

Anacridium italicus

 

Locusta migratoria

 

Bacillus rossii

Çalıçekirgesi

Forficula auricularia

Kulağakaçan

Mantis religiosa

Peygamberdevesi

Cicadetta argentata

Ağustos Böceği

Graphosoma lineatum

 

Dolycoris baccarum

Osuruk Böceği

Eurydema dominulus

 

Pyrrhocoris apterus

Ateş Tahtakurusu

Philaenus spumarius

 

Palpares libelluloides

 

Chrysopa carnea

Altıngöz

Nemoptera bipennis

 

Papilio machaon

Kırlangıçkuyruk Kelebeği

Iphiclides podalirius

Erik Kırlangıçkuyruğu

Pieris brassicae

Lahana (Büyük Beyaz Melek)Kelebeği

Pierris rapae

Küçük Beyaz Melek

Pierris napi

Yalancı Beyaz Melek

Pontia daplidice

Benekli Melek

Anthoharis gruneri

Grüner’in Turuncu Süslü Kelebeği

Colias chrystheme

Azamet Kelebeği

Colias croceus

Sarı Azamet

Gonepteryx rhamni

Orakkanat Kelebeği

Charaxes jasius

Çiftkuyruklu Paşa Kelebeği

Cynthia cardui

 

Vanessa atalanta

Atalanta Kelebeği

Melanargia russiae

Rus Melikesi Kelebeği

Pararge aegeria

Karanlık orman Esmeri

Lasiommata megera

Küçük Esmer Boncuk

Danaus chrysippus

Sultan

Celastrina argiolus

Kutsal Mavi Kelebeği

Polyonmatus icarus

Çokgözlü Mavi Kelebeği

Lycaena phlaeas

Benekli Bakır Kelebeği

Musca domestica

Karasinek

Xylocopa violacea

Mor Odunarısı

Apis mellifera

Balarısı

Bombus lucorum

Bombus arısı

Vespula vulgaris

Eşek Arısı

Vespa crabo

Eşek Arısı

Vespa germanica

Alman Eşekarısı

Podalonia viatica

 

Amara aulica

 

Calosoma sycophanta

Avcı Böcek

Coccinella semptempunctata

Uğurböceği

Phyllopertha horticola

 

Scarabeus sacer

Bokböceği

Trichodes apiarius

Arı Kurdu

AKGÖL-KARAOT ODONATA (YUSUFÇUK) TÜRLERİ

LATİNCE ADI

Onychogomphus assimilis VU

Platycnemis pennipes pennipes

Sympecma fusca LC

Aeshna affinis LC

Crocothemis erythraea LC

Orthetrum cancellatum

Sympetrum striolatum striolatum LC

Sympetrum fonscolombii

Ischnura elegans LC

Aeshna isosceles

Anax parthenope parthenope

Orthetrum sabina sabina

Orthetrum coerulescens anceps

Aeshna mixta

Diplacodes lefebvrii

AKGÖL-KARAOT KIRKAYAK TÜRLERİ

LATİNCE ADI

TÜRKÇE ADI

Julus terrestris

Binayak

Scolopendra cingulata

Çiyan

Lithobius sp.

Taşaakan