Fethiye Körfezinin Kirliliği

Fethiye Körfezi’nin alüvyon ve çeşitli atıklarla dolarak dip çamurunun oluşması, çeşitli etmenlerle deniz suyunun kirliliği, denizdeki fosfor ve azot oranının artması ve suyun renginin değişmesi gibi durumlar ilçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi haline gelmiş olup körfez kirliliği sorunu geçtiğimiz yaz aylarında yerel ve ulusal medyada yer almış, çeşitli platformlarda tartışılmıştır.

 • Konu hakkında ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı açıklamalardan edinilen bilgiler neticesinde;
   
 • Körfeze boşalan DSİ yetkisindeki kanalların sularının doğrudan akıtılması ile birlikte alüvyonlar körfeze taşınarak dip çamuru oluşturmakta,
   
 • İnsan eliyle kanallara atılan katı atık ve çöpler yağmur suları vasıtasıyla körfeze ulaşmakta,
   
 • Balık çiftlikleri, zirai ilaç kullanan tarımsal işletmeler ve bazı ticari işletmeler atık sularını ve çöplerini sulama kanalları vasıtasıyla körfeze boşaltmakta,
   
 • Muğla Büyük Şehir Belediyesi, Fethiye Atık Su Arıtma Tesisi arıtılmış suyu, yaz aylarının yoğunluğunda kapasite sorunları yaşamakta ve Mut Deresi vasıtasıyla körfeze direkt olarak karışmakta;
   
 • Fethiye Körfezi’ndeki ticari tur tekneleri, yatlar ve balıkçı tekneleri körfezde kirliliğe sebep olmakta,
   
 • Fethiye Körfezi ve etki alanında yer alan turistik işletmelerden arıtma tesisine bağlı bulunmayanların arıtma ünitelerinin ve sızdırmasız fosseptik yapılarının denetim ve kontrolleri yeterince yapılmamakta,
   

Tüm bunların sonucunda; Fethiye Körfezi ve körfezle ilişkili ekosistem üzerinde, Fethiye halkının sağlığında ve sosyal yaşamında, Fethiye’nin lokomotif sektörü olan turizmde büyük  olumsuzluklar yaşanmaktadır.