FETHİYE EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 19.02.2022 Cumartesi günü saat 13:00’da Mimarlar Odası Fethiye Temsilciliği Binası, Cumhuriyet Mahallesi, Paspatur Mevkii, 51. Sokak, No: 14 adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 26.02.2022 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 15.01.2022 tarihli ve 2022/1 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

 

1-Açılış ve yoklama,

2-İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu,

3-Divan Heyeti’nin oluşturulması,

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve ibrası,

5-Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve ibrası,

6-Dernek zorunlu organlarının üyeliklerinin seçimi,

7-Dilek ve temenniler,

8-Kapanış.

 

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği, Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın; günü, saati, yeri ve gündemi, yönetim kurulumuzca, dernek internet sitesinden (www.fetder.org) yasal süre olan on beş (15) gün önce ilan edilmek suretiyle duyurularak, toplantıya katılma hakkı bulunan dernek üyelerimize tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Başkan           : Ulaş Kiper

Başkan Vekili : Uğur Çaçaron

Sekreter          : Sedat Emre Karabacak

Sayman           : Bora Sarıca

Üye                  : Kamil Ovacık