KAPUTAŞ PLAJI KURTULDU!

76 kişi ile birlikte Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ve Peyzaj Mimarlar Odası otoban projesine Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun verdiği izne karşı dava açmıştı. Proje Antalya’nın Kaş İlçesi ile Kalkan Mahallesi arasında mevcut karayoluna alternatif olarak planlanan ve Çukurbağ-Ağullu-Pınarbaşı-Gökçeören Mahalleleri üzerinden Kalkan’a bağlanacak olan 28,7 kilometrelik ikişer şeritli bölünmüş karayolunu içeriyordu.

Mahkeme bilirkişi raporunu esas aldı. Raporda, yolun 2 bin 842 metrelik kısmının koruma esaslarına uygunluğunu bozacağı ve planlanan yolun 1. Derece Doğal SİT alanın en uzun kenarından geçerek deniz ve kara tarafını ikiye böldüğü bilgisi yer aldı.


            SİT alanı ve bütünlüğüne bakılmaksızın planlama yapıldığı bilgisinin de verildiği raporda “SİT bütünlüğünün mutlak suretle bozulmasına sebep olacağı kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan 1. Derece Doğal SİT alanı içerisinde yapılması planlanan yolun kuzeyinde köy/dağ yolu ve güneyinde sahil yolunun bulunduğu gerçeğinin tespit edilmesiyle bu yolun yapılmasına olanak veren görüş yazısındaki zorunlu hali ortadan kaldırıldığı mütalaa edilmektedir” tespiti yapıldı.

Endemik türler tehlikeye girecek!

            Raporda ayrıca bölgeye özel endemik tür olan Likya Kaş Orkidesi ve Kaputaş Andız otunun proje bölgesinde yayılım alanına sahip olduğu ifade edilerek eğer proje güzergâhı değiştirilmezse bu bitkilerin tehlike altına gireceği ifade edildi. Antalya 4. İdare Mahkemesi, oy çokluğuyla alınan karar neticesinde projenin hukuka uygunluğu bulunmadığına karar verdi.

Kaynak Haber: https://yesilgazete.org/blog/2019/10/11/kaputas-plajindan-gececek-yol-projesine-iptal/