FETHİYE KENT KONSEYİ'NDE İKİNCİ DÖNEM

Genel kurul oylamasının sonucuna göre Fethiye kent Konseyinin mevcut başkanı Gülbahar Edik Kayhan tekrar başkan olarak seçildi.

Yeni yönetim kurulu oluşturan isim ve temsil ettikleri sivil toplum kuruluşları ise şu şekilde; Kamil Ovacık (Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği), Kerem Özdemir (Muğla Veteriner Hekimler Odası), Nilay Boyacıoğlu (Fethiye Mimarlar Odası), Osman Yelmer (Gelecek Partisi), Orhan Karataş (Mag), Birol Keski (Şehir Plancıları Odası), Ömer Faruk Koç (Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği), Mesut Bölük (Fethiye Gazetciler Derneği), Canan Bütün (Cumhuriyet Kadınları Derneği), İsmail Yarbaşı (Fethiye Yörük ve Türkmen Derneği), Leyla Koç (DİSK-Emekli Sen), Mehmet Aykul (Fethiye Belediyesi Fen Lisesi Mezunları Derneği), Can Gündüz (Fethiye İşitme Engelliler Derneği).