BİLİRKİŞİLER MUÇEV'E DUR DEDİ

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği tarafından açılan ve yürütülen; Fethiye İlçesi, Tuzla Mahallesi, Cahit Gündüz Caddesi, Karayolları Mevkiinde “Muçev Turizm LTD. Şti” tarafından yapılması planlanan “Tekne Bağlama İskelesi” projesine ilişkin Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen ÇED Gerekli Değildir kararının iptali davasında bilirkişi raporu hazırlandı.
Bilirkişi raporunda birçok dikkat çeken başlıkta dernek olarak itirazlarımız yerinde görülerek önemli tespitlerde bulunuldu.
Projeye konu tesisin, yatlara barınma ve bağlama gibi temel hizmetleri veren bir yat bağlama iskelesinden öte yatçıların ve yat kullanıcılarının da faydalanabileceği işletmeleri bünyesinde barındıran bir “Turizm Tesisi” olacağı ve YAT LİMANI statüsünde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu sebeple proje kapsamında ÇED gerekli değildir kararı verilemeyeceği, mutlak suretle ÇED sürecinin işletilmesi gerektiği vurgulandı.
Diğer taraftan, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı bakımından da değerlendirmelerde bulunan bilirkişi heyeti;
-Projenin dayanağını oluşturan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında ve plan açıklama raporunda yer alan bilgiler ile bütünlük ve tutarlılık taşımadığı,
-Yapılacak işletmenin proje tanıtım dosyasının ve imar planı açıklama raporunun gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe sahip olmadığı,
-Bu ölçekte bir yat limanının yapımı esnasında Fethiye İç Körfezinde gerçekleşecek dalga – akıntı – sediment taşınımı durumunun dikkate alınmadığı,
-Ayrıntılı bir ÇED raporu hazırlanarak iç körfezde, eldeki proje ile birlikte diğer yat limanları ve bağlama yapılarının bütünleşik olarak ele alınması gerektiği,
-Akıntı ve sirkülasyon ile ilgili matematiksel modellemelere ihtiyaç duyulduğu,
-Projenin deniz canlıları üzerinde etkilerinin yeterince araştırılmadığı,
-İmar planı yapılaşma koşullarına “Kıyı Kanunu Uygulamasına Dar Yönetmelik” uyarınca da yat limanı statüsünde olan proje hakkında dava konusu kararın yanlış olduğu, ÇED gerekli değildir kararı ile projeye başlanmasının hata olacağı konularında tespitlerini dile getirdi.
Fethiye’nin kentsel ve sosyal dokusuna zarar verecek olan marina projesinin yetersiz inceleme ve masa başı verilen idari kararlar ile hayata geçmesine dur demek isteyen Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği’nin itirazları böylelikle bilirkişi heyetince de kabul görmüş oldu.
En kısa zamanda, mahkemenin bilirkişi raporu doğrultusunda vereceği hüküm ile birlikte, bu hukuksuz kararın ortadan kalkacağına inanıyoruz.
Bizler ilerleyen süreçte hem bilim insanlarının hem de halkın etkin katılımı ile hazırlanacak ÇED raporunun asla olumlu olmayacağını, körfezin nefes alması için daha fazla yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini bir kez daha bu sayede sizlerle paylaşmak isteriz.
Ekonomi aynı zamanda ekolojik olmalıdır. Bindiğimiz dalı kestiğimiz sürece ne var olanı yaşatabilir ne de var olabiliriz.
Sevgi ve Dayanışmayla
Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği