TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi’nin etkinliğine katıldık

Toplantıya davet edilen derneğimiz adına sunum yapan Ulaş Kiper, kıyılarımızda gerçekleşen ekolojik felaketler ve kıyı ekosistemi üzerinde oluşturduğu baskıları “Kıyı Ekosistemine İçerden Bir Bakış” başlığı ile Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği’nin görüşleriyle birlikte katılımcılara aktardı. Toplantıda Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra; Marmaris, Datça, Fethiye ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanları’nın temsilcilerinin kendi ilçelerindeki kıyı ve çevre sorunları üzerine yaptıkları konuşmalar yer aldı. İki oturum olarak gerçekleştirilen etkinliğin ikinci bölümünde Doç. Dr. Öncü Başoğlan Avşar, Dr. Öğr. Üyesi Ali Kılıç, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kahraman, Mersin Üniversitesi Dekan Yard. Nida Naycı, Prof. Dr. Hayat Zengin Çelik, BiyologUlaş Kiper ve Dr. Öğr. Gör. Dalya Hazar Kalonya kendi çalışma alanları ve kıyı ekosistemlerinin güncel durumlarını değerlendirdikleri sunumlarla etkinliğe katıldılar.

Panelin forum kısmını ise, TMMOB Mimarlar Odası 42.-46. Dönem Başkanlığını yürütmüş olan Eyüp Muhçu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Katılımcıların görüşlerinin aktarıldığı forumda dile getirilen öneri ve taleplerin mimarlar odası tarafından derlenerek gelecek çalışmalara ışık tutması amacıyla yazılı hale getirileceği ve bu etkinlik serisinin başka illerde sürdürüleceği kaydedildi.