SEN DE Mİ FETHİYE BELEDİYESİ?

NELER OLUYOR?

Fethiye Belediyesi, Yanıklar Mahallesi, Karaot Sahili’nde plaj işletmesi açmak istiyor. Belediyemizin bu girişimini “bütün koyları” özel işletmelerce işgal altında olan Fethiye’miz için bir kazanç olarak görüyor, kamu yararı gözeten bu girişimin Fethiye Halkı tarafından hoşnutlukla karşılanacağını biliyor, ekonomik sıkıntıların içinde boğulan dar gelirli yurttaşların hakkı olan tüm kıyıların herkese açık olduğu bir Fethiye hayalini kuruyoruz.

Ancak; ihale, planlama, uygulama ve en nihayetinde işletme süreçlerinin sadece kamu yararı gözetilerek oluşturulmasını, kadük, yetersiz ve en nihayetinde çevreye zarar verecek bir iyi niyet girişimi olarak kalacağından da çekiniyoruz.

NE İSTİYORUZ?

Ortaya konan projenin, Fethiye’nin son doğal sahili olan Karaot sahiline yapılacak olmasından hareketle;

Karaot Sahil ekosisteminin hassas yapısı gereği minimum işletme alanı kurgulanmasını, sahil ve onu tamamlayan kumulların doğal yapısının bozulmamasını,

Proje aşamalarının tümünde, ülke olarak imzaladığımız uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirilmesini,

Fethiye Belediyesi’nin, halkçı belediye iddiasına uygun olarak, Fethiye halkını ilgilendiren her konuda, her aşamada bilgilendirmesini,

Fethiye Belediyesi’nin, sosyal demokrat belediye iddiasına uygun olarak alacağı kararlarda, ilgili sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve meslek odalarını doğal ortakları olarak görerek sürece dâhil etmesini istiyoruz.

NEDEN İSTİYORUZ?

Fethiye’nin doğasının hızla tahrip olduğunu, geriye bir enkaz kalacağı ortada olan bu gidişatın “son doğal sahil” olan Karaot’un payına da bir felaketin düşmesinden korktuğumuz için;

Karaot sahili, nesli tehlike altında olan Carettalar’ın (Caretta caretta) Türkiye’de bulunan 14 üreme alanından birisi olduğu için;

Karaot Sahili, nesli tehlike altında olan Kum Zambağı’nın (Pancratium maritimum) Fethiye’de az sayıdaki üreme alanından biri olduğu için;

Karaot Sahili, nesli tehlike altındaki Susamuru’nun (Lutra lutra) Fethiye’deki sığınaklarından birisi olduğu için;

Fethiye Belediyesi’nin, Fethiye’de yaşayan bizlerin yanı sıra diğer hemşehrilerimiz olan, Caretta caretta, Kum Zambağı, Sığla Ağacı ve diğerlerinin de belediyesi olduğunu hatırlatmayı görev sayıyor, halk adına Karaot’ta yapmayı planladıkları işletmeyi bu gözle bir kez daha gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyor, “halkçı belediye” sıfatı yanına “çevreci belediye” sıfatını da ekleyerek örnek belediye olmanın gereğini yerine getireceğini umuyoruz.