Fethiye Körfezine Bir Hançer Daha

Fethiye 2. karagözler'e 1,086 metrekare deniz doldurularak, 100 metre uzunluğunda yat yanaşma yeri yapılıyor.  Yunus Nadi İlk Öğretim Okulu’nun hemen yanına yapılması planlanan yat yanaşma yeri ve restaurant için 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  15/11/2019 tarihine kadar askıya çıkmıştır.  (İlgili Link)
 
Son elli yıldır yapilan mudahalelerle neredeyse kapalı bir ekosisteme dönen fethiye körfezinin, dogal sureclerle temizlenmesi artik neredeyse mümkün görünmüyor. Deniz ve kiyi arasındaki iliskiyi koparan betonlasma, körfezin kent merkezine yakin kesimlerinde oldukca yogunlasti. Körfeze ulasan DSİ kanallarinin da islah adiyla betonlaştırılması sonucu tarımsal kökenli kimyasal atıklar hiçbir doğal filtrasyona tabi olmadan doğrudan körfeze ulaşarak kirliliği arttırıyor.
 
Hali hazırda kapasitesinin üzerinde yat bağlanan ve doğal süreçlerin tamamen iflas ettiğini gözlemlediğimiz körfezde bu girişimin körfez üzerindeki baskıyı daha da arttıracağını şimdiden söylemek mümkün. Körfezi kirleten kaynakları ortadan kaldırmadan, körfezin dogal surecleriyle temizlenmesini saglamadan ve butunlesik kiyi alanlari yonetim plani olmadan, bu tür projelerin gerçekleştirilmesi körfezin kaybedilmesi anlamina gelecektir
 
İlgili imar planlarının bütünleşik kıyı alanları planları kapsamında değerlendirilebilmesini sağlayacak olan olan Aydın-Muğla Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması henüz onaylanmış durumda değildir. Dolayısıyla yapılması istenen değişiklik, tüm kıyıları kapsayacak plan kararlarıyla çelişebilecek,  parçacı bir yaklaşımla hazırlandığından plan hedefleri açısından bütünsellik ilkelerine aykırılık taşıyacaktır. Ayrıca kıyıdaki dolgu alanı ve iskele alanına yapılacak teknik ve sosyal altyapıların kullanımı, kullanan kişilerin ve bağlanan yatların güvenliğinin sağlanması amacıyla benzeri her tesiste olduğu gibi  giriş ve çıkışlar kısıtlanarak kontrollü ve izinli geçişler yapılacak,  bu da 3621 sayılı kıyı kanununda açıklandığı üzere kıyıları ve denizleri herkesin  eşit ve serbest bir şekilde kullanabilme imkanlarını ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla kıyının ve denizin bu şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak imar planı çalışması, kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetilmesi hükmüne de aykırılık oluşturacaktır. 
 
Ayrıca, faaliyet alanında kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanının doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi veya bunlardan kum, çakıl, taş çıkarılması, taş, torak, moloz ve benzeri maddelerin dökülmesi körfezin flora ve faunasına olumsuz ve geri dönüşü imkansız etkiler yaratabilecektir.