Fethiye'nin Endemik Türleri

Göcek Kara Semenderi (Lyciasalamandra fazilae)

Ülkemize endemik olan bu tür Köyceğiz'den Fethiye'ye kadar yayılış gösterir.

09/19/2019

Detaylı İncele

Likya Kara Semenderi (Lyciasalamandra luschani)

Ülkemize endemik olan bu türün üç alttürü olduğu belirlenmiştir. Güneybatı Anadolu'da, Marmaris'ten, Alanya'ya kadar olan bölgede bu alttürlere rastlanır.

09/19/2019

Detaylı İncele

Çakal Nergis (Sternbergia candida)

Dünya'da sadece Fethiye'de Babadağ'da yaşayan bu tür endemik olmasının yanısıra IUCN listelerinde VU kategorisinde değerlendirilmektedir.

09/19/2019

Detaylı İncele

Sığla/Günlük Ağacı (Liquidambar orientalis)

Sığla/Günlük Ağacı ülkemize endemiktir. Batı Anadolu'da Marmaris ve Fethiye arasında yayılış gösterir. Endemik olmalarının yanı sıra relikt bitkilerdendir.

09/19/2019

Detaylı İncele