"Karaot Halk Plajı Projesi" ilgili tüm taraflarca masaya yatırıldı

Fethiye Beledeiyesi’nin Karaot Kumsalı’nda yapmayı planladığı “halk plajı” projesi, çeşitli sivil toplum örgütleri, uzmanlar, meslek odaları ve belediyenin katıldığı toplantıda masaya yatırıldı. Belediye plajın yapılması konusundaki hassasiyetini belirtti. Katılımcılar ise, buraya plaj yapılacaksa en azından “Karaot Sahil ekosisteminin” hassas yapısı gereği, ahşap platform, sabit gölgelik gibi yapı elemanlarının projeden kaldırması ve doğaya mümkün olan en az müdahale olacak şekilde projenin revize edilmesi konusunda ortaklaştı ve Kent Konseyi Başkan’ın hazırladığı önerilere destek verdiler.

Toplantıda konu hakkında fikirlerini ileten katılımcılar belediyenin hali hazırda planlamakta olduğu projeye ilişkin itirazlarını dile getirdiler. Bu itirazlardan birkaçı projenin hazırlanış sürecinde kimseye haber verilmediği, son halinin tartışmaya açıldığı, bu yöntem itibari ile yönetişim ve işbirliği ve ortak akıl ilkelerine riayet edilmediği yönündeydi. Bununla birlikte her ne kadar halk plajı kavramının iyiniyetli bir hizmet anlayışına dayandığı kabul edilse bile Fethiye’nin son doğal sahili Karaot’un ekonomik değil ekolojik önceliklerle ele alınması gerektiği vurgulandı. Körfez kirliliği problemi değerlendirildiğinde önceki yönetim dönemlerinde salt oy kaygısı ile uzun vadeli olumsuz sonuçları göz önüne alınmadan yapılan faaliyetlerin bir müddet sonra Fethiye’mizin doğal yapısı üzerine telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkarttığı dile getirildi.

Kumsalı yuvalama alanı olarak kullanan Caretta caretta kaplumbağalarının, son yaşam alanlarından biri Akgöl olan Su samurlarının, projenin ekolojik maliyeti hesaplanmadan yapılmış olması sebebiyle zarar göreceği, böylelikle gerek iç hukuk mevzuatımız gerekse uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerimize aykırı sonuçlar doğuracağı anlatılmaya çalışıldı. Toplantı katılımcıları arasında yer alan Fethiye Mimarlar Odası yetkileri, Fethiye Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Fetav kurum temsilcileri, mesleki bilgilerine ve uzun yıllara dayanan tecrübelerine ilişkin anekdotları paylaşarak meseleyi farklı yönlerden ele almak durumunda olduğumuzu, plaja yapılacak her türlü müdahalenin, sabit ekipmanla kurulacak olan platform, şemsiye gibi yapıların ekolojik olarak oldukça hassas olan bölge için doğuracağı olumsuz sonuçları gözler önüne sermeye çalıştılar.

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği olarak katıldığımız bu toplantıda bizler de genel eğilimin yanı sıra ve ona ek olarak, daha önce kamuoyu ile paylaştığımız üzere “Karaot Sahil ekosisteminin” hassas yapısı gereği, minimum işletme alanı kurgulanması; sahil ve onu tamamlayan kumulların doğal yapısının bozulmaması; proje aşamalarının tümünde, ülke olarak imzaladığımız uluslararası sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesini; Fethiye Belediyesi’nin, halkçı belediye iddiasına uygun olarak, Fethiye Halkı’nı ilgilendiren her konuda, her aşamada bilgilendirmesi; Fethiye Belediyesi’nin, sosyal demokrat belediye iddiasına uygun olarak, alacağı kararlarda, ilgili sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve meslek odalarını doğal ortakları olarak görüp sürece dâhil etmesi yönündeki taleplerimizi yineledik. Projenin sadece bir imar işi olarak görülmeyerek, ekosistem üzerinde yaratabileceği etkilerin de gözden geçirilerek eksik ve yetersiz görülen kısımlarının da tamamlanmadan hayata geçirilmemesi gerektiğini tekrarladık.

Her ne kadar toplantının nihai beklentileri tamamen karşılamadığını görsek de belediyemizin önerilerimizi ciddiye alacağını, projede revizyona giderek pek çok sivil toplum kuruluşu ile birlikte dile getirdiğimiz hassasiyetleri göz önüne alarak, Karaot Sahili’nde Fethiyemiz’e, belediyemize ve bizlere yakışan doğaya saygılı bir proje hazırlanacağı konusunda umudumuz sürmektedir.